/

Mango & Pjeshkë
(Mango, pjeshkë, portokall, qumësht)

<img src='https://duapizza.al/wp-content/plugins/tlp-food-menu/assets/images/demo-100x100.png' alt='Mango & Pjeshkë
(Mango, pjeshkë, portokall, qumësht)
' />

Mango & Pjeshkë
(Mango, pjeshkë, portokall, qumësht)

$ 390
Categories: ,